עיתון: דבר - Davar;  תאריך: 27 יונ' 1947;  עמוד: 2