The Palestine Post [אנגלית]

מקום הפרסום: ירושלים (פלשתינה \ א"י)    שנות הפרסום: 1932-1950    תדירות: יומון
עורך: גרשון אגרון (אגרונסקי)

יומון בשפה האנגלית, שנוסד בירושלים ביזמה יהודית-ציונית בשנת 1932 והתקיים בשם זה עד שנת 1950, אז שונה שמו ל-Jerusalem Post ,הממשיך להתפרסם עד ימינו. קהל היעד של העיתון היו קוראי אנגלית בפלשתינה/א"י והאזור: פקידי המנדט הבריטי, יהודים וערבים מקומיים, תושבי חוץ יהודים, תיירים ועולי רגל נוצרים. המוסדות הציוניים ראו בעיתון אחד הכלים היעילים ביותר להשפעה על מקבלי ההחלטות הבריטים. המהדורה הראשונה של העיתון הודפסה ב-1,200 עותקים, אך כבר בשנתו הראשונה הוא הגיע לתפוצה יומית של קרוב ל-4,000 עותקים. בהמשך התרחבה תפוצתו והגיעה לשיא של כ-50,000 עותקים ב-1944. ב-1 בפברואר 1948 פוצץ בניין המערכת של העיתון בירושלים.

ה- Palestine Post מאפשר הצצה לכמה מהאירועים המרכזיים של המאה ה-20, ביניהם: מלחמת העולם השנייה, השואה והתפתחות הסדר העולמי אחרי מלחמת העולם. בעיתון מידע עשיר על ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, הסכסוך הציוני-הפלסטיני, תולדות היישוב היהודי, הקמת מדינת ישראל ומלחמת 1948. בד בבד כולל העיתון מידע עשיר גם על הקהילות היהודיות בעולם כולו.


לעיתון The Palestine Post


לעיתון The Palestine Bulletin

The Palestine Post

The Palestine Bulletin


שייך למדורים:

מדור עיתונות הישוב ומדינת ישראל


מאוסף:

פרויקט מה-יא"ה


בסיוע:

ה-Jerusalem Post

פרופ' רון צוויג

מצב העותק    
עותק מנייר במצב בינוני. נייר מצהיב וטכנולוגיית סריקה ישנה יוצרים טשטוש שניכר בעיקר בתמונות, אך גם בטקסט.


צור קשר קרדיטים תנאי שימוש © כל הזכויות שמורות עברית Français English